Guest

Welcome

LOGIN

MOST POPULAR

เล่นเกมฟรี KULI

ให้คะแนน เกมส์นี้:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Favorites: 0 34 views

KULI

ข้อมูลเกม
KULI

Description:

คุณเพิ่งออกจากเทือกเขาระยะไกลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างเมื่อมีผีดิบระบาดแบ่ง คุณทำอะไร? สิ่งที่คุณทำดีที่สุดแน่นอน: สร้างอัพเกรดและต่อสู้ตัวเองออกจากสถานการณ์ สร้างเครื่องกีดขวางและหออัพเกรดอาวุธของคุณและเตรียมตัวในแต่ละวัน; สำหรับเมื่อคืนมาผีดิบฝูงชนจะโจมตี นี่คือ KULI

คุณชอบเกมนี้หรือไม่?

ฝังเกมนี้ไว้บน MySpace หรือบนเว็บไซต์ของคุณ:

More games
ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>