Guest

Welcome

LOGIN

MOST POPULAR

เล่นเกมฟรี Fruita Swipe

ให้คะแนน เกมส์นี้:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Favorites: 0 12 views

Fruita Swipe

ข้อมูลเกม
Fruita Swipe

Description:

เป้าหมายของคุณในเกมฟรุตตารูดคือเก็บสะสมจำนวนชุดของผลไม้ชนิดต่าง ๆ ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นสร้างห่วงโซ่จากผลไม้ที่มีสีเดียวกันสามผลขึ้นไปเพื่อเก็บสะสมมันและบันทึกคะแนนใช้เวลาของ คุณแล้วคิดถึงมันอย่างรอบคอบ – ยิ่งคุณทำห่วงโซ่ได้ยาวมากขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้นสำหรับการเคลื่อนไหวนั้นใช้แฟนซีพิเศษอย่าง Multi-ผลไม้เพื่อเชื อมต่อผลไม้เข้าด้วยกันให้มากยิ่งขึ้นหรือระเบิดแถวของกล่องที่กำลังเล่นทั้งหมดด้วยผลไม้ระเบิดทรงพลัง! เมื่อคุณเก็บสะสมจำนวนชุดของผลไม้ได้แล้วคุณจะสามารถใช้การเคลื่อนไหวของคุณที่เหลืออยู่เพื่อรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกแล้วเอาชนะคะแนนสูงสุด!

Fruita Swipe

Screen Shots
คุณชอบเกมนี้หรือไม่?

ฝังเกมนี้ไว้บน MySpace หรือบนเว็บไซต์ของคุณ:

More games
ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>