Guest

Welcome

LOGIN

MOST POPULAR

เล่นเกมฟรี Frog Room Escape

ให้คะแนน เกมส์นี้:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Favorites: 0 20 views

Frog Room Escape

ข้อมูลเกม
Frog Room Escape

Description:

แย่ 'Froggy ถูกขังอยู่ในห้องที่รกร้างร้างที่มีกล่องและแผ่นตกจากด้านบน หลีกเลี่ยงการบด ข้ามด้านบนของกล่องและหินที่หล่นลงเพื่อออกสู่ทางออก กล่องมี 3 แบบ ลังกล่องและหิน หินจะบดขยี้ลังและกล่อง ลังจะบดกล่อง ต้องใช้ความคิดที่ฉลาดในการใช้กล่องเพื่อหนีห้อง * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โชคดี! แตะพื้นที่ด้านขวาของหน้าจอ (หรือแป้นพิมพ์ลูกศรขวา) เพื่อข้ามไปขวาเล่นห้องกบหนีวันนี้! แตะพื้นที่ด้านซ้ายของหน้าจอ (หรือแป้นพิมพ์ลูกศรซ้าย) เพื่อเลื่อนไปทางซ้าย แตะพื้นที่ด้านขวาของหน้าจอ (หรือแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรขวา) เพื่อข้ามไปทางขวา

คุณชอบเกมนี้หรือไม่?

ฝังเกมนี้ไว้บน MySpace หรือบนเว็บไซต์ของคุณ:

More games
ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>