Guest

Welcome

LOGIN

MOST POPULAR

เล่นเกมฟรี 99 Bricks

ให้คะแนน เกมส์นี้:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Favorites: 0 17 views

99 Bricks

ข้อมูลเกม
99 Bricks

Description:

สร้างหอสูงที่สุด! หอคอยของคุณจะมีความสูงเท่าไร 99 อิฐ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายอิฐของคุณ แป้นเว้นวรรคหรือวงกลมหมุนอิฐ, ปุ่ม 'c' จะละทิ้งอิฐปัจจุบัน, ปุ่ม 'z' สามารถใช้เพื่อซูมออกได้ ปุ่ม 'p' จะแสดงเมนูในเกม คุณสามารถส่งคะแนนของคุณจากเมนูในเกมได้ตลอดเวลา

คุณชอบเกมนี้หรือไม่?

ฝังเกมนี้ไว้บน MySpace หรือบนเว็บไซต์ของคุณ:

More games
ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>